edukacja Archive

Dane dla przyszłych pracowników w celu podjęcia stażu lub praktyki – wszystko o zintensyfikowaniu rozwoju profesjonalnym.

prowadzenie własnej firmy to nie tylko wysokie kwalifikacje, fach w ręku

Informacje dla studentów w celu rozpoczęcia stażu lub praktyki – wszystko o wzmocnieniu profesjonalnym.

prowadzenie własnej firmy to nie tylko wysokie kwalifikacje, umiejętności czy wiedza,

Jaki zawód ma przyszłość

Dla młodych ludzi wybór szkoły jest jednym z ważniejszych wyborów. Zawód

Terapia dla dzieci niepełnosprawnych

Wokół nas żyją dzieci chore. Chore nieuleczalnie z więcej lub mniej

Gry i zabawy dla dzieci z zespołem Downa

Wokół nas żyją dzieci chore. Chore nieuleczalnie z więcej lub mniej